Gå til innhold Gå til navigasjon

Alle barn har krav på beskyttelse

Alle barn har krav på beskyttelse
Hvert eneste år blir flere millioner barn utsatt for forskjellige former for misbruk og overgrep. Illustrasjonsfoto.

FAKTA/BAKGRUNN: Hvert eneste år blir flere millioner barn utsatt for forskjellige former for misbruk og overgrep. Overgrep mot et barn er et overgrep mot deres menneskerettigheter.

Overgrep mot barn er av de mest grusomme forbrytelser noen kan gjøre. Overgrepene kan være gjort av voksne tillitspersoner, av mor eller far, andre i familie, kriminelle, myndigheter og så videre. Barn sitter i fengsel, flere titalls tusen barn blir drept hvert år, barn utsettes for seksuelle overgrep, barn selges til bordeller, de er barnesoldater og gatebarn. Lista er uendelig lang og trist.

Det skjærer en i hjertet når barn står frem og forteller om hvordan de blir misbruk, hvordan de blir offer for menneskehandel, blir slått av mennesker som skulle gi dem kjærlig omsorg og som har mistet troen på den voksne verdens ord om rettigheter og beskyttelse.

Overgrep mot barn er en forbrytelse som i flere land i stor grad er feid under teppet. Å snakke om dette ikke er et tema.  Samtidig ser vi antydninger til en større vilje til å ta barns rettigheter på alvor i land som beveger seg i en retning av mer åpenhet og der demokratiske verdier.

Jeg tror ikke mennesker i fattige land har en dårligere moral og er verre eller bedre enn mennesker i andre land.  Det finnes ingen unnskyldning for at slike overgrep skjer, men jeg tror det dessverre skjer ofte fordi det er en fattig kontekst som skaper forbrytelsen.

Hvorfor er det så mye enklere for oss å beskytte politiske ideer og voksnes behov – enn å ta vare på de minste og mest sårbare av oss? I flere land blir barn misbrukt, og utsatt for overgrep. Vi ser hvordan de ikke får gå på skole, hvordan de selges til bordeller og blir utsatt for diskriminering overgrep. Lista kan bli lang.

Det trengs et talerør for de svake – for de som opplever overgrepene på kroppen – som ikke tør å melde fra, som er redd for hva det voksne samfunnet kan gjøre mot dem – som er redde for mistenkeliggjørelsen – for utfrysingen og straffen for å si fra. Overgrep mot et barn er et overgrep mot deres menneskerettigheter.

Overgrep mot barn kan aldri rettferdiggjøres enten det skjer av disiplinære grunner eller ut fra en kulturell tradisjon. Menneskerettighetene gjelder for alle – også for barna våre. I tillegg har barn sin egen konvensjon – barnekonvensjonen der barnas behov for en spesiell beskyttelse tatt vare på. Det er vår jobb å se at alle barn får den beskyttelsen de har krav på.

Øyvind Aadland
Generalsekretær i Strømmestiftelsen