Gå til innhold Gå til navigasjon

Hva er mikrofinans?

Hva er mikrofinans?
Mikrofinans er bank snudd på hodet.

FAKTA/BAKGRUNN: Mikrofinans handler om å gi fattige, idérike mennesker tilgang til små lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en sikker inntekt og en trygg framtid.

Fattige mennesker får sjelden ta opp lån i vanlige banker. Dette problemet gjør mikrofinans noe med.

Gjennom mikrofinans får fattige muligheten til å starte eller utvikle egne ideer og virksomheter slik at de kan skape seg et levebrød. Det kan for eksempel være et lån til å kjøpe en symaskin som kan gi dem en ekstra inntekt eller penger til ei vannpumpe som kan vanne åkeren mer effektivt.

Tradisjonell utviklingshjelp har ofte betraktet fattige som passive hjelpetrengende. Mikrofinans, derimot, framhever fattige mennesker som ressurser. De kan og de vil gjøre noe med sitt eget liv, bare de får muligheten.

Bank snudd på hodet

Mikrofinans snur tradisjonell bankvirksomhet på hodet. Mens vanlige banker oftest låner ut penger til rike menn, er det de fattige, særlig kvinner, som får lån gjennom mikrofinans. Og mens vanlige banker forlanger sikkerhet for eksempel i fast eiendom, baserer mikrofinans seg på tillit.

Lån i ordinære banker krever mye papirarbeid, mikrofinans er tilgjengelig også for analfabeter.

Kvinner som målgruppe
Uansett hvordan man vrir og vender på statistikkene er kvinnene alltid i flertall blant fattige grupper. Og mange steder blir kvinnene både sosialt og økonomisk undertrykt. Samtidig ser vi at kvinnene ofte forvalter inntektene på en bedre måte for familien som helhet. Derfor er de fleste mikrofinansprosjektene våre spesielt rettet mot kvinner.

Mer enn et lån
Mikrofinans omfatter en rekke ulike tjenester som tilbys folk med lav inntekt. Det kan være lån (mikrokreditt), sparing og forsikring, men også ikke-finansielle tjenester som for eksempel opplæring i administrasjon, ledelse og markedsføring.