Gå til innhold Gå til navigasjon

Rentenivå

Rentenivå
Det aller dyreste lånet for en som er fattig, er det lånet hun eller han aldri fikk. Foto: Per Fronth

Renten fastsettes blant annet av kostnader og markedsstyrte elementer. Innen mikrofinans er transaksjonskostnadene den viktigste faktoren.

Renten i en mikrofinansinstitusjon ligger i snitt på 30 prosent på verdensbasis, og den varierer fra institusjon til institusjon. Rentenivået må sees i en sammenheng, og det er mange faktorer som spiller inn. For eksempel offentlig regulering i hvert enkelt land, konkurranse i markedet og den generelle sammensetningen av rentekostnadene.

Har en sammenheng
Rente for utlån er generelt satt sammen av tre komponenter: Kapitalkostnad, risikotillegg og transaksjonskostnader.

Det koster å skaffe kapital for utlån. En må også ta høyde for endringer, pengeverdi, inflasjon m.m. Dette er det risikotillegget som skal dekke. I flere land i det globale Sør er inflasjonen langt over ti prosent. Dette må dekkes av den totale rente. Transaksjonskostnader er det beløpet det faktisk koster å inngå en låneavtale.

Små lån og kort nedbetalingstid
Å lage en låneavtale koster det samme enten lånet er lite eller stort. Men dersom lånet er lite, vil transaksjonskostnadene utgjøre en større forholdsmessig andel av lånesummen og dermed presse opp renten. Her er det mikrofinansens egenart som spiller inn. For det er jo nettopp dette - små lån - som er mikrofinans. Et gjennomsnittlig førstegangs-mikrofinanslån ligger på ca 600 NOK på verdensbasis. Tilbakebetalingstiden er kort, gjerne mellom seks måneder og ett år.

Når ut i rurale strøk
I tillegg tilbys mikrofinans i rurale strøk hvor det kanskje ikke i utgangspunktet er lønnsomt. De som jobber i en mikrofinansinstitusjon reiser ofte langt for å nå ut til kunden for å motta nedbetaling eller gi ut et lån. Kundene sparer tid fordi de slipper å oppsøke institusjonen, men betaler for dette gjennom renter.

Bestemmer renta selv
I spare- og lånegrupper, deltakerstyrt mikrofinans, har man ikke ekstern kapital. I stedet sparer gruppen selv, for så å låne ut det de har akkumulert seg imellom. Gruppene bestemmer selv hvilken rente de vil sette. Her er renten ofte 60 % per år, og renteinntektene går rett tilbake til gruppa.

Viktig å få lån
Det aller dyreste lånet for en som er fattig, er det lånet hun eller han aldri fikk. Rentespørsmålet handler om tilgang til en vare. For de fattige er det ikke et alternativ å gå i banken og få lån. I beste fall finnes det en lånehai i det lokale samfunnet som kan låne ut penger. Rentene hos lånehaiene er som oftest individuelt tilpasset og ender gjerne langt over 100 prosent. I tillegg er det reell fare for livet til de som ikke klarer å betale tilbake.