Gå til innhold Gå til navigasjon

Hjelp jenter og kvinner i Nepal.

2motherhooddag738

 

Når det å få mensen betyr...
-  at du er gammel nok til å jobbe som prostituert.

I episode 3 av Motherhood kan du følge Mia og Marna når de møter mødre og døtre i en landsby for badier. Badiene er aller lavest rangert av de kasteløse i Nepal. De blir sett på som urene, urørlige. Men de kan røres på en spesiell måte: De kan jobbe som prostituerte. Uten skole, uten rettigheter, uten jobbmuligheter, er dette muligheten til å overleve. 
Bli med på å gi utdanning og jobber!

I dette Motherhood-klippet kan du se Mia og Marnas møte med kvinner som jobber som prostituerte i den aktuelle landsbyen:

 

Motherhood, episode 3:

Jeg vil hjelpe

Jeg ønsker å gi:

350 kr kan gi et barn skoleplass.

Anonyme gaver gir ikke mulighet for skattefradrag.

hjerte6

Innsamling til Samvad-grupper

Marna, Joakim og Mia har startet en innsamling for å starte Samvad-grupper i Nepal. Her kan du følge med på resultatet.

Et rosa hjerte representerer en full Samvad-gruppe. 

Det er 25 jenter i en Samvad-gruppe, og her kan du følge med på hvordan hjertet og gruppen fylles opp under innsamlingen.

Dere har til nå samlet inn nok til å gi 6 jenter plass i Samvad-gruppe.

Hurra for alle som sender sms med Motherhood til 03002 og slik er med på å redde unge jenter og kvinner i Nepal.

Motherhood-hilsen fra Marna, Joakim, Mia og Strømmestiftelsen.

 

selger-venstre

Mamma jobber hjemme

Mamma jobber hjemme. Vi har to rom i huset vårt. Det ene er familierommet der vi gjør alle de hyggelige tingene sammen. Det andre er mammas jobberom. Mamma svarer aldri ordentlig når vi spør hva hun jobber med. Hun jobber med kunder, sier hun.

Når mamma jobber, vil hun helst at vi går ut. Barn skal ikke være med foreldre på jobben, sier mamma. Men det er jo ikke alltid man bare kan gå ut. I regntiden når skyene kaster bøtter med vann på oss. Når man er syk. Av og til må man bare være i familierommet når mamma er på jobberommet med kunder. Og selv om mamma ikke sier hva hun gjør, er det klart jeg skjønner det. Man er jo ikke helt tjukk i hue når man er 11 år.

 

Det finnes mange jobber, det har jeg lært på skolen. Mamma gikk ikke på skolen, og jeg har skjønt at her i Nepal kan man ikke bare velge seg en jobb. Gudene lagde kastesystemet for at man skulle vite hvem som kan gjøre hva. Prester øverst, så krigere, så handelsfolk, også videre, også videre. Det kan sammenliknes med en menneskekropp, så læreren, der prestene er hodet. Så fortsetter det nedover på kroppen.

 Vi er badi – nederst på den laveste rangstigen. Ingen under, ingen ved siden. Hva er vi på kroppen? Venstre tånegl, kanskje? Jobben til mamma virker i hvert fall sånn.

Av og til tenker jeg på pappaen min. Når jeg spør mamma, sier hun at jeg ikke har noen pappa. Men den holder ikke. Som sagt: jeg er altså 11 år, og ikke helt teit i huet. Jeg veit da hvordan man lager barn. Og jeg veit at akkurat det man gjør da, det er noe mamma er veldig god på. Noen kunder kommer ofte igjen. Av og til tenker jeg at en av dem kanskje er pappa. Noen har et hardt blikk når de kommer og jeg hører fra jobberommet at de ikke er snille. Andre har gode blikk og ser ut som de liker mamma veldig godt. Jeg liker å tenke at en av dem er pappaen min.

Jeg tenker ganske mye. Såpass mye at jeg skjønner at ikke alt jeg tenker er veldig lurt å fortelle mamma. Sånn som om jobben hennes og pappa. Men noen ganger er det ting jeg må spørre mamma om, og det gjør henne litt bekymret for meg. Mamma sier at når man er badi er det ikke sunt å tenke for mye. Ting er som det er, og det blir bare verre om vi tenker. Og jeg tenker altfor mye, men klarer bare ikke stoppe.

En ting jeg gjerne skulle stoppet å tenke på er framtida mi. Venninna mi, Swasti, bor i huset ved siden av. Før lekte vi sammen nesten hver dag, og tok følge til skolen. Nå går ikke Swasti på skolen mer. Hun leker ikke mer heller, og det ser ut som hun har glemt hvordan hun smiler det herlige smilet sitt også. Swasti er fire år eldre enn meg, og forrige måned begynte hun å jobbe. Hun som drømte om å bli lærer får ikke gå på skolen lenger. Noe har dødd i øynene hennes. Hun sier til meg at når jeg får mensen må jeg også begynne å jobbe.

Selv om jeg liker å tenke er det noen ting jeg ikke orker å tenke på, samtidig som jeg ikke klarer å stoppe å tenke på det. Dette som Swasti sa er en sånn ting. Jeg må lære meg å ikke tenke på de tingene jeg ikke har godt av å tenke på, det har mamma rett i. For når jeg begynner å jobbe, og mennene med snille og mennene med de harde blikkene kommer inn til meg må jeg i hvert fall slutte å tenke på pappa.

SJEF I EGET LIV
Gjennom vårt utdanningsprosjekt for jenter i Nepal og Bangladesh, Samvad, er minst 50 000 barneskap forhindret. 
Samvad betyr dialog på nepali, og gjør jenter til sjef i eget liv! Nå kan du være med på innsamlingen for at landsbyen Mia og Marna besøkte i forbindelse med Motherhood, også skal få egne Samvad-grupper. Vi vet at Samvad fører til at jenter får ny selvtillit gjennom disse kursene. Gjennom Samvad skal jenter få mulighet til utdanning, jobb og et liv uten prostitusjon! 

Jobb og utdanning gir mennesker et bedre liv!

Ikon rettigheter
Vi styrker foreldre
De får muligheten til å skape seg en jobb, så de kan skaffe mat til barna sine. Med en stabil inntekt får de råd til å sende barna på skolen og i barnehagen. De får yrkesopplæring og trening i hvordan de kan drive god forretning.
Ikon utdanning
Vi hjelper barn
Når foreldrene har jobb, trenger ikke barna å jobbe. Unge jenter slipper å giftes bort eller selges som slaver. Barn slipper å bo på gata. De slipper å dø av enkle sykdommer, fordi mamma og pappa nå har råd til å kjøpe medisiner.
Illustrasjon globus
Vi bygger samfunn
Å skape jobber hjelper hele lokalsamfunn. Skolegang, yrkesopplæring, kunnskap om rettigheter og nettverksbygging gir mennesker tro på seg selv og muligheter til å påvirke sitt eget liv og samfunnet sitt.
Hva er kastesystemet?

Kastesystemet: En urgammel form for apartheid!

For 1700 år siden vandret en gruppe indiske hinduister nordover og mot det vi i dag kjenner som Nepal. Med seg hadde de hinduismen og et kastesystem som gikk ut på å skille mennesker i ulike lag og grupper og gjort ut fra hva de gjorde i samfunnet.

Dermed slo kaste rot i Nepal. Noen mennesker fikk større verdi enn andre, og andre fikk ingen rettigheter i det hele tatt og ble sett ned på som mindreverdige.

I Indisk kaste er prestene øverst på rangstigen. Deretter kommer de som er herskere og krigere, så bønder, håndverkere og arbeidsfolk og sist kommer arbeidere og tjernene. Helt sist kommer dalitene. De er dem som ikke blir regnet i det hele tatt og som ikke tilhører noen kaste.

I Nepal er kastesystemet noe mer komplisert. For 1000 år siden hadde Nepal over 3000 forskjellige kaster. Dagens kastesystem, som ble forbudt i 1963, bygger på en sosial lagdeling med lange tradisjoner. Brahmin (prester, lærere, forskere, og de som er lærere i hinduismen), Kshatriya, (soldater og ledere) Vaishya, (handelsfolk, bønder, kvegfolk og kunstnere) Sudra (arbeidere, håndverkere, tjenere) utgjør de fire hovedkastene. Nederst er de kasteløse, dalitene, og selv innenfor denne gruppen er det flere ulike kaster.  

Kastesystemet er diskriminering satt i system, og frarøver mennesker sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. Kaste handler altså om å skille ut og frarøve mennesker rettigheter. De som befinner seg helt nederst på rangstigen og ikke tilhører noen kaste, dalitene, blir sett på som mindreverdige som mennesker, de er urene, og regnet som søppel av andre kaster.

Globalt regner en med at 260 millioner mennesker er kasteløse eller på et eller annet vis berørt av kastesystemet. Asia er det området i verden der kastesystemet er mest utbredd. Men kaste er også utbredd i flere land i Afrika.

I Japan regner en med at så mange som 6 millioner mennesker, som tilhører Buraku folket, de som tradisjonelt var slaktere, skinnarbeidere, og i dag har vanskelig å finne arbeid og å gifte seg utenfor sin egen gruppe. I enkelte immigrantmiljøer i Europa og USA følger kaste og kastediskriminering med på lasset nå grupper av emigranter, særlig fra Asia etablerer seg.

I Nepal er det vanskelig å finne ut hvor mange som er Daliter. Offisielle tall (2011) sier at 13,6 prosent er Daliter, om lag 3,6 millioner mennesker. Mens andre mener tallet er mye høyere og anslår at det kan være så mange som fem millioner.

I Nepal kommer kasteløse kvinner verre ut enn menn. De har absolutt ingen rettigheter når det gjelder eiendom og land, hus og hjem eller penger. Nylig fortalte medier om en jente som ble slått sønder og sammen av en kvinne fordi hennes skygge hadde berørt sønnen hennes.

Det er kvinnene som må gjøre de mest krevende jobbene. Årlig blir tusenvis av kvinner og jenter som kommer fra en underkaste som blir kalt Badi, sent til India og andre steder for å arbeide. De tror de skal jobbe som hushjelp eller andre ærlige jobber, men ender opp i prostitusjon og i et nettverk de ikke makter å komme ut av på egen hånd.

I våre prosjekter i Nepal arbeider vi for å bekjempe kastediskriminering og for at alle mennesker skal behandles likt og ha de samme rettighetene. Vi opplever at kvinner tar opp kampen mot kastesystemet og vi ser at unge jenter tar kampen mot uretten og får utdanning. I år opplever vi at flere lokalvalg har valgt kvinner, flere enn noen gang før, inn i lokale styre og administrasjoner. Vårt dialogprogram Samvad har gjort at flere kvinner og jenter tar opp kampen mot kastevesenet og arbeidet de gjør setter spor etter seg.

Les mer om kaste her.

Hvorfor jobber Strømmestiftelsen mest med kvinner og jenter?

Kvinner blir diskriminert over hele verden, også fortsatt i vårt eget land. Det vil si at kvinner og jenter blir holdt utenfor, forskjellsbehandlet, og sett på som mindre viktige og mindre dyktige enn menn. Lønnsforskjeller i vårt eget land for samme jobb er jo et tydelig språk om denne forskjellen. Retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn er en menneskerett. Likevel skjer dette hver eneste dag verden over.

Hvorfor er det slik?
Strømmestiftelsens oppdrag er å utrydde fattigdom. Skal vi klare dette og arbeide for å klare å bekjempe fattigdom må vi arbeide for full likestilling. Alle tall og fakta viser at kvinner er overrepresenterte når det gjelder antall fattige. Derfor er likestilling mellom kjønn viktig i Strømmestiftelsen, og en sterkt medvirkende årsak til at mye av det vi gjør handler om å styrke jenter og kvinner stilling i samfunnet, peker på kvinner og jenters rettigheter og bidra til frigjøring.

Hvordan gjør vi det?
Først og fremst gjennom utdanning og tilgang til økonomisk vekst og utvikling og med å peke på kvinners rettigheter og likeverd i samfunnet.
Utdanning er en av Strømmestiftelsens satsningsområder. Utdanning mener vi er nøkkelen til utvikling og helt avgjørende for vekst og personlig utvikling. Men dessverre er det fortsatt slik at jenter er dem som havner utenfor klasserommet og dem som tidligst blir sendt hjem når foreldre må velge om de skal sende en datter eller en sønn på skolen. Flere steder i verden blir jenter og kvinner sett på som mindre verdt, undertrykt og holdt nede.

I flere av våre prosjekter arbeider vi målrettet for at kvinner får lese og skriveopplæring og at jenter får skolegang. Når kvinner lærer å lese og skrive får de samtidig en trygghet og stolthet som gjør at de kan ta egne valg basert på kunnskap – og gjøre egne vurderinger basert på fakta.

Mor har, i likhet med det fars skulle ha, en uvurderlig rolle å spille i et barns liv. Forskjellen har vært at mors stemme har vært mindre verdt. Slik skal det ikke være lenger. Derfor er Strømmestiftelsens oppmerksomhet rettet mor kvinners liv og hverdag ikke tilfeldig, men svært gjennomtenkt.

FNs bærekraftsmål nummer fem fremhever likestilling mellom kjønnene og handler om å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Likestilling er den menneskerett og handler om at begge kjønn her de samme rettigheter i samfunnet og rett til å bestemme over eget liv. Et av våre programmet, Shonglap i Bangladesh, Samvad i Nepal og Bonga i Øst Afrika handler om nettopp dette, å gjøre unge jenter til sjef i eget liv.

Vår satsing på kvinner og kvinnerettet bistand er målrettet, og handler ikke bare om å legge til rette for å styrke kvinners posisjon i samfunnet. Det handler i aller høyeste grad om en bistand som fører til samfunnsendringer som bedrer kvinners plass og stilling i samfunnet. Og når kvinners plass i samfunnet styrkes blir det skapt bedre samfunn for alle å leve i.

Kvinnerettet bistand handler altså om bygge opp omkring sosiale endringsprosesser som er helt grunnleggende og avgjørende for at endring skal forekomme. Dermed handler vårt arbeide med kviner like mye om å arbeide med menn og med dem som er mot disse endringen. For bistand handler i stor gra også om å endre holdninger og å åpne for nye tanker.

 

Kilder:

http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/filer/2009-121.pdf

http://forskning.no/kjonn-og-samfunn-likestilling/2012/03/fortsatt-ikke-likestilt

 

 

Menneskehandel i dag

Trodde du slaveriet var over?

Handel med mennesker er en mørk, brutal, voldelig og høyst kriminell virksomhet som frarøver mennesker frihet og tar liv. Kvinner, menn, gutter og jenter av alle raser, nasjoner og religioner blir solgt, kidnappet og stjålet, og kjøpt daglig over hele verden.

Den internasjonale arbeidsgiverorganisasjonen ILO har anslått at 21 millioner mennesker (tall fra 2012) er slaver i dag. Men tallet kan være betydelig mye høyere, og noen anslår at så mange som nærmere 30 millioner er fanger i enorme internasjonale kriminelle nettverk og syndikater som utgjør dagens moderne slaveri. Det er anslått at 14,2 millioner arbeider i bedrifter og går på slavekontrakter, 4,5 millioner blir daglig utnyttet seksuelt og 2,2 millioner blir utnyttet i statlig slavearbeid.

Og vi snakker altså om svært mange mennesker, kanskje seks gager så mange som det bor i vårt eget land. Og det selges og handles for enorme summer i svarte penger. ILO anslår at bare slavearbeid alene har en fortjeneste på 150 milliarder dollar i året.

Handel med mennesker er dessverre anslått for å være en av de rasket økende virksomhetene for kriminelle syndikat og grupper som opererer på tvers av landegrensene. Ingen land, eller ikke vårt eget, kan si at her forekommer det ikke slaveri.

Barneekteskap, barneprostitusjon, tigging, slag av spebarn, barnesoldater, husarbeid og hjemmehjelp, og salg av organer er bare noen av de aktivitetene denne mørke handelen omfatter.

Hvorfor skjer dette?
Svarene på det er mange og de er sammensatte. Men først og fremst fordi det finnes kyniske menn og kvinner som ser en økonomisk fortjeneste i dette. Dessuten, fattigdom gjør at det er alltid noen som lar seg lure til å bli solgt.

Flyktninger, økonomisk, sosial og kjønnsbasert ulikhet og diskriminering er andre årsaker. Og Borgerkrig, politisk uro og ustabilitet er også årsak til at dette er en «industri» som bare øker og øker.

I våre prosjekter i Asia, Afrika og Sør Amerika arbeider vi for at kvinner og barn skal få jobber og utdanning. Dette mener vi er den mest effektive og en av få, men helt avgjørende virkemidler for å forebygge og forhindre slaveri og trafficking.

Nei! slaveriet er dessverre ikke over! Derfor arbeider vi med utdanning og med spare- og lånegrupper i våre prosjekter, nettopp for at barn og kvinner skal ha alternative valg når fattigdommen utsetter foreldre og barn for umulig og umenneskelige valg.

Du kan hjelpe dem til å ta kvalifiserte valg, valg basert på kunnskap!

 

Kilder:
http://www.freedomfirstfederation.org/what-is-trafficking/

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking#India_Anti_Human_Trafficking_Portal

Hva er Motherhood?

Motherhood er produsert av Hacienda Film for Aftenposten i samarbeid med Strømmestiftelsen.

I serien møter vi Marna Burøe Haugen (36), også kjent som bloggeren Komikerfrue. Sammen med Mia Charlotte Johsen (22) reiser de to til Nepal for å få vite mer om hvilke valg mødre der står ovenfor. Marna er gift med komiker Ørjan Burøe, og sammen har de to sønner. Mia Charlotte Johnsen driver bloggen miacharlotte.no. Hun ble mamma for første gang da hun var 16, og var som 20-åring mamma til tre. I dag bor hun sammen med samboeren, og i serien legger hun ut på sin første reise til et utviklingsland.

 

Hva er Samvad?

Som giver i Strømmestiftelsen redder du jenter fra barneekteskap, menneskehandel og undertrykkelse. Utdanningsprogrammet Samvad gjør jenter til sjef i eget liv!

SAMVAD HAR OPPSIKTSVEKKENDE GODE RESULTATER: 
- Barneekteskap reduseres dramatisk der det er Samvad-grupper.
- Den første kommunen i Nepal har erklært seg som barneekteskapfri sone etter Samvadungdommenes innsats.
- Det blir mindre kastediskriminering der Samvad gjennomføres.
- Ungdom får en jobb og inntekt i lokalsamfunnet og slipper dermed å emigrere til India eller Midtøsten.
- Ved å informere om farene ved menneskehandel, er det færre jenter og deres familier som velger å selge barna. Det skal ikke være lett å lure en Samvad-jente inn i prostitusjon!
- Ikke minst ser vi at svært mange kommer tilbake til skolen og får en utdanning.


HVA ER SAMVAD?
- En ettårig utdanning. Samvad betyr dialog på nepali.
SAMVAD er for ungdom som har droppet ut av skolen. Det er flest kasteløse, men i Samvad-gruppene blandes ungdom fra de ulike kastene. Slik lærer ungdommene å jobbe sammen, uavhengig av kaste. De påvirker også sine foreldre, slik at forandringen som starter med ungdommene fortsetter i familien og tilslutt kan endre hele landsbyen.
 

HVA LÆRER EN PÅ SAMVAD?
Samvad-kurset er tredelt:

DET FØRSTE HALVE ÅRET med Samvad lærer ungdommene om livsmestring og grunnleggende forhold i familie og lokalsamfunn, som renslighet og  hygiene. De lærer om hvilke rettigheter de har, og hvordan man kan beskytte seg mot vold og undertrykkelse. Det er sterkt fokus på hvordan de kan unngå menneskehandel, prostitusjon og slavearbeid. Ikke minst lærer de å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter.

DE NESTE TRE MÅNEDENE får ungdommene lese- og skriveopplæring. Opplegget er tilpasset kunnskapen de ulike deltakerne tar med seg inn i kurset.

DE SISTE TRE MÅNEDENE får de opplæring i ulike yrker. Her er fokuset å skape en varig inntekt for ungdommene.

Ungdommene er selv med på å forme opplegget. De skal analysere og reflektere over hva de kan gjøre for å bedre sine egne liv. Det er et viktig mål å få ungdom, som ikke har fullført grunnskolen, tilbake i den offentlige skolen.

Vi bygger også opp et lokalt støtteteam for ungdommene. Her sitter innflytelsesrike personer i landsbyen sammen med ungdommene og diskuterer viktige saker for lokalsamfunnet. Dette bidrar også til at forandringen gjennom Samvad når flere, og går over lengre tid. Ungdommene blir viktige endringsagenter i sine egne – og andres – liv.

 

HVA SKJER ETTER SAMVAD?

Etter Samvad har ungdommene fått større selvtillit.

De organiserer seg, slik at de kan kjempe for sine egne rettigheter og jobbe mot menneskehandel. De får mulighet til å påvirke politikere, og får mer innflytelse i lokalsamfunnet. Ungdommene blir rett og slett rollemodeller i det samfunnet de en gang var utstøtt fra.

Slik får enda flere hjelp til et bedre liv.