Gå til innhold Gå til navigasjon

Statsbudsjettet 2019: - Helt nødvendig satsing mot ekstremisme

Statsbudsjettet 2019: - Helt nødvendig satsing mot ekstremisme
Det er dessverre kjent at mange av de radikale gruppene ser på utdanning som sin største fiende. I Mali er blant annet over 700 skoler stengt på grunn av trusler fra islamister, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Sødal.

-Vi er glade for budsjettøkningen til sårbare stater, og forutsetter at Sahel-regionen i Vest-Afrika vil få en stor andel av disse midlene, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Sødal.

- Verdens aller fattigste land ligger i denne regionen, og den økende radikaliseringen er en enorm utfordring. Strømmestiftelsen har sin største innsats i Vest-Afrika og har de siste årene sett en betydelig forverring for vanlige menneskers situasjon på grunn av terror og ekstremisme.  Uten en stor satsing på utdanning og jobbskaping er fattige ungdommer lette ofre for radikalisering. Satsingen må forankres i lokalsamfunnene for at hver enkelt landsby skal kunne stå mot ekstremistene. Det er dessverre kjent at mange av de radikale gruppene ser på utdanning som sin største fiende. I Mali er blant annet over 700 skoler stengt på grunn av trusler fra islamister. 

 

- Det er derfor godt at regjeringen i statsbudsjettet slår fast at lokale og nasjonale frivillige organisasjoners forebyggende arbeid i sårbare stater skal prioriteres i 2019. Den økte satsingen på yrkesutdanning, næringsutvikling og jobbskaping, spesielt i Niger og Mali, er også viktig. Uten jobbmuligheter ser fremtiden dyster ut for den oppvoksende generasjon. Man må derfor også tilpasse utdanningen og øke kvaliteten, slik at skolegang faktisk fører til jobb, sier Sødal.

 

- Satsingen på utdanning og jobbskaping generelt er positiv og viktig i dette statsbudsjettet, som det også har vært tidligere fra denne regjeringen, sier Kristine Sødal.