Gå til innhold Gå til navigasjon

Slik jobber vi med helse og hygiene

2020-nepal-rachana-samvad-korona-tiltak

Vi fortsetter arbeidet med å forebygge spredning av korona-viruset.

1corona-virus-covid-19-cdc-unsplashStrømmestiftelsen er sterkt bekymret for konsekvensene av koronakrisen rammer de aller mest sårbare i verden. I tillegg til ekstra hygienetiltak, støtter vi mennesker og familier som nå står uten tilgang til utdanning og jobb. Mer enn noen gang er det viktig å bekjempe fattigdom.

Mer enn en helsekrise
Dårlig infrastruktur, lite utbygd helsevesen og dårlige sanitærforhold skaper store utfordringer for de fattigste landene i koronakrisen. Ifølge en fersk rapport beregner UNDP utviklingslandenes forventede inntektstap som følge av krisen til minst 220 milliarder dollar. Videre anslår de at nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt. 

Dette gjør vi nå for å forebygge og begrense smitte

hands and soap-tanzania-mars-2020-korona
Deler ut såpe og ekstra vann i prosjektområder. Mange steder deles også ut munnbind.
2020-korona-nepal-handvask
Sprer informasjon om god håndvask og hygiene for barn, unge, voksne og familier.
2020-nepal-rachana-samvad-korona-tiltak2
Driver opplæring i smittehemmende tiltak for ungdom, som bringer dette videre til sine landsbyer.
2020-bangladesh-korona-skjerpet-hygienepraksis-lokalt-ansatte
Skjerper hygienepraksisen blant lokalt ansatte som skal ut i felt og blant ansatte i våre partnerorganisasjoner.

Slik jobber vi med helse og hygiene

Helse og hygiene er gjennomgående temaer i våre programmer i Vest-Afrika, Øst-Afrika og Asia. I områdene vi arbeider, er det manglende kunnskap om god hygiene og hvordan dette kan redusere spredning av sykdom.

nepal-wash-children-water-pump
Håndvask for skolebarn
Opplæring i og gode rutiner for generell hygiene og håndvask blant elever i Speed School, barnehager og førskoler og andre skoleprogrammer
bangladesh-hand-wash-day
Foreldremøter om helse
Foreldremøter med hygiene og helse som tema, for å hindre og informere om sykdommer som særlig rammer barn som følge av dårlig hygiene.
nepal-wash-hands-children-group
Kampanjedager
Vi arrangerer også egne kampanjedager i lokalsamfunnene, som «håndvask-dagen» og andre relevante FN-dager.
uganda-moyo-palorinya-hand-wash
Livsmestring og hygiene
I våre livsmestringskurs for ungdom i Uganda, Nepal og Bangladesh er helse og personlig hygiene, samt ernæring, vaksine og sykdomslære, integrert i undervisningen.

Hygieneutfordinger i verden i dag

Ifølge Verdens Helseorganisasjon og Unicef mangler hele 4.2 milliarder mennesker gode sanitæranlegg i dag. På verdensbasis mangler 2 av 5 grunnleggende utstyr for håndvask hjemme. Sykdommer som diaré, tyfoid, smittsom hepatitt, polio og lungebetennelse er vanlig. Hver dag dør mer enn 800 barn under 5 år som følge av dårlige hygieneforhold og dårlig drikkevann.

Det er et enormt behov for god opplæring og informasjon om viktigheten av håndvask, sanitær og generell hygiene. Derfor er dette integrert i både barnehager, førskoler og skoler og blant deres foreldre, samt i våre livsmestringskurs for ungdom.

Nyttige lenker

Dette skriver folkehelseinstituttet om Koronaviruset. Les også gjerne deres råd og informasjon til befolkningen.

Ønsker du informasjon om forholdene internasjonalt, kan du lese mer her:

WHO: World Health Organization: http://www.who.int

Our World in Data har oversikter som er enkle å forstå: http://www.ourworldindata.org

Det mesisinske tidsskriftet The Lancet: https://www.thelancet.com/