Gå til innhold Gå til navigasjon

Hvorfor bry deg

steinhugger

Visste du at...

Fattigdom

1,2 mrd mennesker lever i ekstrem fattigdom, og må klare seg for under 8 kroner dagen.

Skolegang

Mer enn én av fire barn i Sør er forventet å slutte før de har fullført skolegangen.

Jobbmuligheter

Halvparten av alle arbeidsledige i verden er mellom 15 og 24 år
(73 millioner).

Barneekteskap

Hver tredje jente i sør blir giftet bort før de er 18 år. Hvert år blir 10 millioner jenter giftet bort.

Hvorfor bry deg?

Risikoutsatte barn

Er du barn i Strømmestiftelsens prosjektland, er sjansen stor for at du er en av mange som er trengt inn i et hjørne av tapt skolegang, utrygghet hjemme, få voksne forbilder og stengte dører.

Et liv på gata, et altfor tidlig ekteskap, en voldelig gjeng, menneskehandel og misbruk er alle reelle farer. Barneekteskap, trafficking til slaveri eller sexhandel, rekruttering til fundamentalistgrupperinger – mange står klare til å utnytte disse barna. Ofte mangler de voksne forbilder. Skolefrafallet er høyt.

Gutt fra Bangladesh.
Jente ved symaskin, Bangladesh.

Jobb gir muligheter

Er du mor eller far og ikke har jobb, klarer du ofte ikke skaffe nok mat til barna dine. Du har heller ikke råd til å sende dem på skolen. Kanskje kan du ikke hjelpe dem med leksene, fordi du selv ikke kan lese eller skrive. Ofte må du låse barna inne hjemme alene mens du selv drar ut hele dagen for å skaffe en inntekt.

Livet er uforutsigbart, du og barna dine lever fra hånd til munn. Det finnes ikke rom for uforutsette utgifter, som penger til nødvendige medisiner hvis noen blir syke. Du drømmer om at de skal få et bedre liv enn deg. Hvis du bare hadde hatt en jobb!

Grensesprengende muligheter

Mangelen på jobb svekker status og hindrer både barn, ungdom og voksne i å være med på å skape utvikling. Problemet stopper ikke ved et lands grenser.

Ungdom mangler skolegang, praksis og yrkeserfaring. Voksne mangler lese- og skrivekunnskaper og tilgang til finansielle tjenester som sparing, lån og forsikringer. Alle trenger tro på seg selv og trygge nettverk som kan styrke dem.

Dette gjør Strømmestiftelsen noe med.

Gutta løper langs rismarkene i Bangladesh.

Strømmestiftelsen kommer til landsbyen

Et sannsynlig scenario:

32010-money-per-fronth-04

En fattig kvinne får et lån. Sammen med lånet får hun opplæring i et yrke og kunnskap om rettigheter og helse. Hun bestemmer seg for å kjøpe ei høne for pengene hun har lånt.

Egg i en krukke

Høna legger egg som hun selger videre. Hun investerer i flere høner og øker inntektene. Nå har hun råd til å forsørge familien sin og sender barna på skolen.

Jente, Bangladesh.

Livet smiler, og økonomien vokser. Gründeren ansetter andre i landsbyen. Dermed hjelper hun flere enn seg selv og sin familie. En bærekraftig utvikling er i gang.

Lite barn med mammaen sin, Bangladesh.

Barn får være barn, de voksne får et levebrød. Samfunnet står på egne bein. Ett enkelt lån har gitt varige resultater og ringvirkninger i et helt lokalsamfunn.