Gå til innhold Gå til navigasjon

Tar kampen mot macho kulturen

Tar kampen mot macho kulturen
Peru har en dypgående og historisk vond arv å bære. En machokultur har klort seg fast i dette samfunnet, sier Edizberto Bartolo Ramos (til venstre) og Ernesto Qisipe Moczcco. Her sammen med psykolog Soriano fra organisasjonen Tierra de Ninõs

Etter at Strømmestiftelsens samarbeidspartner Tierra de Ninõs begynte å danne borgervern som skal fange opp og gi råd til familier som sliter med vold og alkoholproblem, er volden kraftig redusert i flere landsbyer der dette var et problem.

– Vold skaper fattigdom og alkohol er uløselig knyttet fast til dette. Alkohol er voldens venn, sier Edizberto Bartolo Ramos og Ernesto Qisipe Moczcco. Begge to er med i Vigliante gruppe i landsbyen.

Et halvdags kurs, interesse og tett oppfølging fra partnerorganisasjonen gjør at disse, sammen med to andre er de som håndterer familievolden i landsbyen. Blir det for vanskelig har Tierra de Ninõs egne ressurser og en psykolog som kommer, og fungerer ikke det er ombudsmannen den neste instansen.

– Det er fem – seks familier i vår landsby som sliter med dette. Men det har vært flere. I landsbyen vår er det 50 familier, de fleste bønder som livnærer seg av landbruk og husdyrhold.

– Når naboer, venner, familie eller andre opplever, hører og ser at her der det utfordringer kommer de til oss, og vi følger opp og besøker familiene. Vi snakker med dem og lytter til det de sliter med. Vi forsøker å få paret til å tenke over situasjonen og ikke minst å tenke på barna. Barna blir redde og ukonsentrerte. De mister matlysten og isolerer seg. Ofte er konfliktene fulgt av mye slåssing. Noen liker at vi kommer og takker for at vi bryr oss, sier leder i gruppen Bartolo Ramos.

Peru har en dypgående og historisk vond arv å bære. En machokultur har klort seg fast i dette samfunnet og mange menn sliter med å frigjøre seg fra dette. De mener de kan gjøre som de vil og mangler respekt for kvinnen.

– Dette er en stor utfordring i vårt samfunn, sier Ramos. Han får støtte av psykolog Juan Hamrique Soriano.

– Mannen skal være mann med sterke maskuline trekk. Macho betyr jo nettopp det. Men dette skaper store problem ofte knyttet til fysisk og psykisk vold. Dette er en kultur vi har hatt i generasjoner.

– Vår jobb er å kutte dette og hjelpe oss inn på et nytt spor. Og det vi gjør setter positive spor etter seg. De som er med i borgervernet holder kurs og opplæring av frivillige som vil jobbe med dette. For dette er et stort problem. Vi har fått en ny lov som skal beskytte kvinnen mot vold, sier Soriano. Han legger til at loven sier at alle kommuner skal ha et nettverk der skole, helsesenter, leger og institusjoner skal holde et spesielt øye med dette.

– Borgervernet er en viktig del av dette arbeidet, sier psykolog Soriano.

– Dette virker. Vi har flere eksempel på det. Vi må ta knekken på volden i hjemmene. Det er den som, skaper fattigdom. Og vi må beskytte barna – derfor er dette arbeidet så viktig, sier Bartolo Ramos.

Han forteller om en far som slo sin seks år gamle sønn. Faren var over 60 år gammel og ville at den vesle gutten skulle hjelpe han, noe han ikke klarte fordi han var et barn. Faren slo og en eldre bror slo den vesle gutten. Det endte med at psykologen ble koblet inn og etter hvert rettsvesenet. Og nå er barnet separert fra faren, som sammen med sønnen har fått sin straff i Lima. 

Dette er viktig og vanskelig å arbeide med. Men vi tar det på alvor og vi ser at det hjelper dem vi rekker frem til, sier de to medlemmene som er med i borgervernet.