Gå til innhold Gå til navigasjon

Fokus på kvinner

Jenter i Bangladesh som holder lykter i mørket.

Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom i dag.
Et stadig økende flertall av disse er kvinner.


Med mikrofinans kan vi snu denne utviklingen. Uansett hvordan en snur og vender på statistikkene, er alltid kvinner i flertall blant fattige. For å bekjempe fattigdom, er det derfor tvingende nødvendig å sette kvinners rettigheter, deltakelse og innflytelse i sentrum.

Kvinner og barn

Jobbillustrasjon, Burkina Faso
Kvinnene først

Strømmestiftelsen fokuserer særlig på kvinner i arbeidet med mikrofinans.

Noen av mikrofinansprogrammene våre henvender seg utelukkende til kvinner, som for eksempel spare- og lånegruppene i Mali. Her er det kun kvinner som får delta.

Vi har også programmer der vi henvender oss til begge kjønn, og samtidig legger spesielt til rette for at kvinnene skal få delta.

Jente, Peru
Bedre for barna

Det sies at dersom man gir en dollar til en mann, skaffer man mat til en mann. Dersom man gir en dollar til en kvinne, skaffer man mat til en hel familie.

I undersøkelser som er gjort for å måle effekten av mikrofinans, er det blant annet funnet at i familier hvor det er kvinnen som får lån, går barna i større grad på skole.

Det er også påvist en sammenheng mellom kvinner som mottar lån og bedring i barnas kosthold.

Status og slagkraft

Jente blandt fargerike skjerf
Økt status

Kvinnene får i større grad være med å bestemme og ta avgjørelser når de bidrar økonomisk.

Inntektene som kvinnene skaper ved hjelp av mikrofinans, gir mer enn mat på bordet. Erfaring viser at økt status og innflytelse i hjemmet også i mange tilfeller følger med.

Nepal, jente, smil
Når flere

Økningen i antallet svært fattige kvinner som får tilgang til mikrofinans har vært formidabel de siste årene.

85 prosent av de aller fattigste som hadde tilgang til mikrofinans i 2006 var kvinner, ifølge Microcredit Summit Campaign.