Økt fattigdom

Koronakrisen fører til at flere blir fattige. Mer enn noen gang blir det viktig å bekjempe fattigdom.

Slik bekjemper vi konsekvensene av koronakrisen